Hôm nay: 15/11/2018

Công chức Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chung sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 
 

Văn bản || Bộ Tài chính

Số VB: Nội dung:
STT Trích yếu nội dung
1
Số VB: 87/2018/TT-BTC
Ký ngày: 27-09-2018 - Hiệu lực: 15-11-2018 - Cập nhật: 17-10-2018
Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính Thuế
2
Số VB: 93/2018/TT-BTC
Ký ngày: 05-10-2018 - Hiệu lực: 20-11-2018 - Cập nhật: 17-10-2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, mi
3
Số VB: 12247/BTC-CST
Ký ngày: 05-10-2018 - Hiệu lực: 05-10-2018 - Cập nhật: 16-10-2018
Hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu
4
Số VB: 39/2018/TT-BTC
Ký ngày: 20-04-2018 - Hiệu lực: 05-06-2018 - Cập nhật: 06-06-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
5
Số VB: 38/2018/TT-BTC
Ký ngày: 20-04-2018 - Hiệu lực: 05-06-2018 - Cập nhật: 05-06-2018
Quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
6
Số VB: 50/2018/TT-BTC
Ký ngày: 23-05-2018 - Hiệu lực: 05-06-2018 - Cập nhật: 30-05-2018
Thông tư Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018
7
Số VB: 65/2017/TT-BTC
Ký ngày: 06-11-2017 - Hiệu lực: 06-11-2017 - Cập nhật: 06-11-2017
Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
8
Số VB: 2628/QĐ-BTC
Ký ngày: 28-12-2016 - Hiệu lực: 28-12-2016 - Cập nhật: 28-12-2016
Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực HQ thuộc phạm vi chức năng quản lý NN của BTC
9
Số VB: 155/2016/TT-BTC
Ký ngày: 20-10-2016 - Hiệu lực: 01-12-2016 - Cập nhật: 08-11-2016
Quy định chi tiết thi hành NĐ 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 xử phạm VPHC và cưỡng chế thi hành QĐ hành chính trong lĩnh vực HQ và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
10
Số VB: 130/2016/TT-BTC
Ký ngày: 12-08-2016 - Hiệu lực: 12-08-2016 - Cập nhật: 11-10-2016
Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11
Số VB: 21/2016/TT-BTC
Ký ngày: 05-02-2016 - Hiệu lực: 01-04-2016 - Cập nhật: 11-10-2016
Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
12
Số VB: 195/2015/TT-BTC
Ký ngày: 24-11-2015 - Hiệu lực: 01-01-2016 - Cập nhật: 05-09-2016
Hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
13
Số VB: 10169/BTC-TCHQ
Ký ngày: 23-08-2016 - Hiệu lực: 23-08-2016 - Cập nhật: 23-08-2016
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
14
Số VB: 106/2016/TT-BTC
Ký ngày: 29-06-2016 - Hiệu lực: 16-08-2016 - Cập nhật: 02-08-2016
Thông tư về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu
15
Số VB: 89/2016/TTLT-BTC-BCT
Ký ngày: 23-06-2016 - Hiệu lực: 20-08-2016 - Cập nhật: 02-08-2016
Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
16
Số VB: 83/2016/TT-BTC
Ký ngày: 04-07-2016 - Hiệu lực: 04-07-2016 - Cập nhật: 04-07-2016
Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
17
Số VB: 98/2016/TT-BTC
Ký ngày: 04-07-2016 - Hiệu lực: 04-07-2016 - Cập nhật: 04-07-2016
Thông tư bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương trình 98
18
Số VB: 73/2016/TT-BTC
Ký ngày: 03-06-2016 - Hiệu lực: 03-06-2016 - Cập nhật: 03-06-2016
Thông tư sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc nhóm 44.02 tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
19
Số VB: 69/2016/TT-BTC
Ký ngày: 06-05-2016 - Hiệu lực: 06-05-2016 - Cập nhật: 31-05-2016
Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất, nhập khẩu; hàng hóa xuất, nhập khẩu phục vụ
20
Số VB: 36/2016/TT-BTC
Ký ngày: 26-02-2016 - Hiệu lực: 12-04-2016 - Cập nhật: 13-05-2016
Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí
Trang: 1   Tổng số trang: 11
Chuyển đến trang:  1  2  3  4  5  Trang kế  

Tin Hải quan Tp. Cần Thơ

Tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học và các hệ thống nghiệp vụ hải quan

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe ô tô cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Cung cấp thiết bị điện gia dụng cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ)

Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã có 06 cảng biển, cảng tổng hợp, cảng chuyên dùng hoàn thành kết nối Hệ thống VASSCM

Thông báo mời thầu (Gói thầu số 15: Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC)

Tin mới cập nhật

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN

Những nội sung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hàng hóa quá cảnh, trung chuyển tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

10 Danh mục thuốc xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa

Phiếu thăm dò

Bạn đánh giá thủ tục Hải quan Cần Thơ như thế nào ?

   Rất tốt và tiện lợi
   Chưa thực sự tốt
   Chưa đạt yêu cầu
   Tạm được
   Còn yếu kém
   Ý kiến khác
Lượt truy cập: : 2.393.730
Trực tuyến: : 21
Hôm qua: : 517
Hôm nay: : 269

Bảng tỷ giá XNK

Tỷ giá USD:12-11-2018

USD

23.275,00VNĐ

Nguồn: NH Ngoại thương VN
Các tỷ giá khác áp dụng
(Từ: 12-11-2018 đến: 18-11-2018)

EUR

26.541,40VNĐ

JPY

201,17VNĐ

GBP

30.483,61VNĐ

CHF

23.131,65VNĐ

AUD

16.908,03VNĐ

CAD

17.689,16VNĐ

SEK

2.556,42VNĐ

NOK

2.753,49VNĐ

DKK

3.519,94VNĐ

RUB

351,74VNĐ

HKD

2.956,32VNĐ

SGD

16.927,48VNĐ

MYR

5.569,95VNĐ

THB

696,31VNĐ

INR

321,10VNĐ

KRW

20,26VNĐ

Văn bản mới cập nhật

+Công văn bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

----------------------------

+Khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

----------------------------

+Nghị định huớng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

----------------------------

+Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính Thuế

----------------------------

+Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/216/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

----------------------------

+Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, mi

 
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Giấy phép: 146GP-TTĐT, Cấp ngày 20/10/2009
Chịu trách nhiệm biên tập: Phó Cục trưởng Trần Thanh Lương
Trụ sở: 18 Lê Hồng Phong Quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. - Email: hqcantho@customs.gov.vn

Ghi rõ nguồn WWW.HAIQUANCANTHO.GOV.VN khi phát hành lại thông tin trên website này