Hôm nay: 16/01/2019

Công chức Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chung sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 
 

Văn bản || Bộ Tài chính

Số VB: Nội dung:
STT Trích yếu nội dung
1
Số VB: 106/2018/TT-BTC
Ký ngày: 15-11-2018 - Hiệu lực: 01-01-2018 - Cập nhật: 18-12-2018
Thông tư số sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành NĐ số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
2
Số VB: 2239/QĐ-BTC
Ký ngày: 27-11-2018 - Hiệu lực: 27-11-2018 - Cập nhật: 18-12-2018
Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính
3
Số VB: 90/2018/TT-BTC
Ký ngày: 28-09-2018 - Hiệu lực: 01-01-2019 - Cập nhật: 18-12-2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn công khai ngân sách với đơn vị dự toán ngân sách
4
Số VB: 2043/QĐ-BTC
Ký ngày: 07-11-2018 - Hiệu lực: 22-11-2018 - Cập nhật: 22-11-2018
Quyết định về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện QĐ 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng CP về việc thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN
5
Số VB: 95/2018/TT-BTC
Ký ngày: 17-10-2018 - Hiệu lực: 01-12-2018 - Cập nhật: 22-11-2018
Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
6
Số VB: 87/2018/TT-BTC
Ký ngày: 27-09-2018 - Hiệu lực: 15-11-2018 - Cập nhật: 17-10-2018
Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính Thuế
7
Số VB: 93/2018/TT-BTC
Ký ngày: 05-10-2018 - Hiệu lực: 20-11-2018 - Cập nhật: 17-10-2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, mi
8
Số VB: 12247/BTC-CST
Ký ngày: 05-10-2018 - Hiệu lực: 05-10-2018 - Cập nhật: 16-10-2018
Hoàn thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu
9
Số VB: 39/2018/TT-BTC
Ký ngày: 20-04-2018 - Hiệu lực: 05-06-2018 - Cập nhật: 06-06-2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
10
Số VB: 38/2018/TT-BTC
Ký ngày: 20-04-2018 - Hiệu lực: 05-06-2018 - Cập nhật: 05-06-2018
Quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
11
Số VB: 50/2018/TT-BTC
Ký ngày: 23-05-2018 - Hiệu lực: 05-06-2018 - Cập nhật: 30-05-2018
Thông tư Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018
12
Số VB: 65/2017/TT-BTC
Ký ngày: 06-11-2017 - Hiệu lực: 06-11-2017 - Cập nhật: 06-11-2017
Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
13
Số VB: 2628/QĐ-BTC
Ký ngày: 28-12-2016 - Hiệu lực: 28-12-2016 - Cập nhật: 28-12-2016
Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực HQ thuộc phạm vi chức năng quản lý NN của BTC
14
Số VB: 155/2016/TT-BTC
Ký ngày: 20-10-2016 - Hiệu lực: 01-12-2016 - Cập nhật: 08-11-2016
Quy định chi tiết thi hành NĐ 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 xử phạm VPHC và cưỡng chế thi hành QĐ hành chính trong lĩnh vực HQ và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
15
Số VB: 130/2016/TT-BTC
Ký ngày: 12-08-2016 - Hiệu lực: 12-08-2016 - Cập nhật: 11-10-2016
Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
16
Số VB: 21/2016/TT-BTC
Ký ngày: 05-02-2016 - Hiệu lực: 01-04-2016 - Cập nhật: 11-10-2016
Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
17
Số VB: 195/2015/TT-BTC
Ký ngày: 24-11-2015 - Hiệu lực: 01-01-2016 - Cập nhật: 05-09-2016
Hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
18
Số VB: 10169/BTC-TCHQ
Ký ngày: 23-08-2016 - Hiệu lực: 23-08-2016 - Cập nhật: 23-08-2016
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
19
Số VB: 106/2016/TT-BTC
Ký ngày: 29-06-2016 - Hiệu lực: 16-08-2016 - Cập nhật: 02-08-2016
Thông tư về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu
20
Số VB: 89/2016/TTLT-BTC-BCT
Ký ngày: 23-06-2016 - Hiệu lực: 20-08-2016 - Cập nhật: 02-08-2016
Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Trang: 1   Tổng số trang: 11
Chuyển đến trang:  1  2  3  4  5  Trang kế  

Tin Hải quan Tp. Cần Thơ

Đảng ủy Cục Hải quan TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Cục Hải quan TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị công chức năm 2019

Cục Hải quan TP. Cần Thơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách và thu hồi nợ đọng năm 2018

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp kệ hồ sơ thép cho Cục Hải quan TP. Cần Thơ

Công Đoàn cơ sở Cục Hải quan TP. Cần Thơ tham gia Hôi thi tìm hiểu về “Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Tin mới cập nhật

Thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT ngành Hải quan

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN

Những nội sung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hàng hóa quá cảnh, trung chuyển tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

10 Danh mục thuốc xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa

Phiếu thăm dò

Bạn đánh giá thủ tục Hải quan Cần Thơ như thế nào ?

   Rất tốt và tiện lợi
   Chưa thực sự tốt
   Chưa đạt yêu cầu
   Tạm được
   Còn yếu kém
   Ý kiến khác
Lượt truy cập: : 2.433.311
Trực tuyến: : 37
Hôm qua: : 385
Hôm nay: : 498

Bảng tỷ giá XNK

Tỷ giá USD:14-01-2019

USD

23.155,00VNĐ

Nguồn: NH Ngoại thương VN
Các tỷ giá khác áp dụng
(Từ: 14-01-2019 đến: 20-01-2019)

EUR

26.643,85VNĐ

JPY

209,61VNĐ

GBP

29.454,18VNĐ

CHF

23.654,64VNĐ

AUD

16.542,83VNĐ

CAD

17.415,00VNĐ

SEK

2.578,57VNĐ

NOK

2.691,10VNĐ

DKK

3.530,94VNĐ

RUB

345,87VNĐ

HKD

2.937,50VNĐ

SGD

29.454,18VNĐ

MYR

5.625,27VNĐ

THB

711,88VNĐ

INR

327,88VNĐ

KRW

20,42VNĐ

Văn bản mới cập nhật

+Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

----------------------------

+Thông tư số hướng dẫn thi hành một số quy định của NĐ 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

----------------------------

+Thông tư số sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành NĐ số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

----------------------------

+Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính

----------------------------

+Quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

----------------------------

+Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

 
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Giấy phép: 146GP-TTĐT, Cấp ngày 20/10/2009
Chịu trách nhiệm biên tập: Phó Cục trưởng Trần Thanh Lương
Trụ sở: 18 Lê Hồng Phong Quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. - Email: hqcantho@customs.gov.vn

Ghi rõ nguồn WWW.HAIQUANCANTHO.GOV.VN khi phát hành lại thông tin trên website này