Hôm nay: 22/06/2018

Công chức Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chung sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

 
 

|| Hội nhập WTO

Đàm phán về Thuận lợi hoá thương mại trong WTO và những tác động tới Hải quan
Cập nhật : 09:12:12 31-10-2009

Các thành viên WTO hiện nay đang đàm phán về Hiệp định thuận lợi hoá thương mại nhằm thiết lập các quy tắc của WTO trong lĩnh vực này. Cơ quan Hải quan sẽ là cơ quan chính phủ chủ chốt thực hiện các cam kết tương lai của WTO về thuận lợi hoá thương mại. Điều nay có nghĩa là Hải quan cần tham gia vào tiến trình đàm phán của WTO ở cấp độ quốc gia và quốc tế (tại Geneva) để bảo vệ lợi ích của mình trong các phiên đàm phán, tối đa hoá hoạt động đồng bộ của WCO và WTO.

Sự tham gia của Hải quan trong tiến trình đàm phán yêu cầu sự điều phối và chuẩn bị kỹ lưỡng trong nội bộ Ngành. Tham gia đàm phán sẽ nâng cao hình ảnh, vị thế của Hải quan trước các cơ quan chính phủ và gia tăng cơ hội nhận được hỗ trợ về xây dựng năng lực từ các chính phủ và cộng đồng quốc tế.

Các cuộc họp Nhóm đàm phán thuận lợi hoá thương mại của WTO (TFNG) đang tập trung vào các vấn đề sau:

(i)                   Dự thảo lời văn Hiệp định Thuận lợi hoá thương mại cho các nội dung có liên quan đến Điều 5, 8 và 10 của GATT 1994;

(ii)                 Xây dựng cơ chế thực hiện và hợp tác hải quan, trong đó bao gồm các chế độ đối xử khác biệt và đặc biệt, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực.

Ban thư ký WTO tiếp tục hỗ trợ tất cả các thành viên tổ chức các cuộc hội thảo quốc gia về tự đánh giá nhu cầu và các ưu tiên thuận lợi hoá thương mại. Kể từ tháng 3/2009, Ban thư ký WTO đã hỗ trợ tổ chức hội thảo tại Cape Verde, Comoros, Djibouti, Nicaragua, Togo và Uruguay.

Liên quan đến các Uỷ ban kỹ thuật của WCO, cả Uỷ ban Quản lý Công ước Kyoto sửa đổi và Uỷ ban Kỹ thuật thường trực đều thảo luận về các vấn đề thuận lợi hoá thương mại trong các phiên họp tháng 3 và tháng 10/2009. Trong những phiên họp này, Ban thư ký WCO đã lưu ý các thành viên về sự thống nhất giữa các biện pháp hiện đang được đàm phán trong WTO và các văn kiện của WCO. Ban thư ký đã tổng hợp những so sánh, đánh giá các đề xuất thuộc thế hệ thứ 3 trong dự thảo Hiệp định thuận lợi hoá thương mại của WTO với các văn kiện hiện hành của WCO.

Hai uỷ ban nói trên đã tham gia rà soát và phân tích kết quả tổng hợp này của Ban thư ký và đi đến thống nhất: Các đề xuất trong WTO hầu hết đều tương thích với các văn kiện của WCO. Điều đó có nghĩa là cả hai bộ văn kiện của WTO và WCO đều có thể cùng tồn tại song song mà không có vấn đề gì. Mặc dù đã có sự tương thích cao nhưng còn có một số điểm nhỏ các thành viên cần lưu ý. Đó là: lời văn của hai bộ văn kiện chưa hoàn toàn giống nhau, phạm vi đề xuất của WTO rộng hơn so các văn kiện của WCO. Nhiều văn kiện của WCO hoặc các thông lệ tiên tiến không mang tính chất bắt buộc, ràng buộc như một Hiệp định của WTO.

Tại Phiên họp Uỷ ban Chính sách tháng 6/2009, Uỷ ban đã yêu cầu các thành viên tham gia tối đa trong các phiên đàm phán thuận lợi hoá thương mại của WTO tại Geneva. Uỷ ban cũng tái khẳng định cam kết của WCO trong việc theo đuổi công cuộc thuận lợi hoá thương mại của WTO cùng với nhưng ưu tiên khác của Hải quan.

Ban thư ký WCO đã thường xuyên cử người và cập nhật thông tin tại các phiên đàm phán của WTO, sau mỗi phiên họp Nhóm TFNG đều có các buổi họp ngắn dành cho các tuỳ viên Hải quan tại Brussels, Bỉ. Các buổi họp ngắn này cũng được mở ra cho các đại biểu của các nước không phải thành viên WTO hoặc các đại diện không phải là tuỳ viên hải quan và dành cho cả  cộng đồng doanh nghiệp.

Ban thư ký WCO cũng đã xây dựng một Nghiên cứu về tác động của các phiên đàm phán Chương trình Nghị sự Phát triển Doha WTO (DDA) đối với Hải quan. Phạm vi nghiên cứu không giới hạn ở thuận lợi hoá thương mại mà còn mở rộng nghiên cứu những ảnh hưởng của các phiên đàm phán DDA khác đối với Hải quan như các nội dung: tiếp cận thị trường, các quy tắc, nông nghiệp, sở hữu trí tuệ, thương mại và môi trường.

Kết quả của các phiên đàm phán DDA hầu hết có ảnh hưởng đến thu thuế hải quan vì hiện nay các phiên đàm phán về Nông nghiệp và Tiếp cận thị trường Phi Nông nghiệp (NAMA) đang đề xuất cắt giảm thuế quan. Đối với các nước phát triển và đang phát triển, những kết luận của các phiên đàm phán sẽ giảm căn bản những khác biệt về thuế suất áp dụng thực tế và thuế suất bắt buộc (thuế trần), đồng thời sẽ như một chính sách đảm bảo chống lại các biện pháp bảo hộ.

Các cam kết theo chương trình cắt giảm thuế trong các phiên đàm phán về nông nghiệp và NAMA đều dựa trên hệ thống HS. Vì vậy, kết quả một phiên đàm phán thành công sẽ phải được chuyển hoá vào các biểu thuế quốc gia. Trong lĩnh vực thuận lợi hoá thương mại, kết quả các phiên đàm phán sẽ dẫn tới những thay đổi nhất định về mặt pháp lý vì một số biện pháp hiện nay đang được quy định trong các văn kiện không mang tính bắt buộc của WCO như các Hướng dẫn, Khuyến nghị, v.v… sẽ trở thành những nghĩa vụ pháp lý bắt buộc một khi chúng được chuyển hoá vào Hiệp định của WTO.

Các cơ quan Hải quan cần xem xét đến vị thế của mình trong các phiên đàm phán của WTO. Do nhiều lĩnh vực đàm phán có liên quan mật thiết đến các vấn đề về Hải quan nên các cơ quan Hải quan cần phải tham gia tích cực vào công việc của WTO, cả ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Trong tương lai, cộng đồng Hải quan sẽ nhận được những hỗ trợ kỹ thuật và các chương trình xây dựng năng lực của WTO liên quan đến thuận lợi hoá thương mại, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc hiện đại hoá Hải quan ở các nước đang và kém phát triển.

Những thống nhất tại các phiên đàm phán DDA chắc chắn sẽ dẫn tới những thay đổi về thủ tục, quy trình hoạt động của Hải quan vì những cam kết tới đây trong WTO sẽ tác động trực tiếp tới tư duy và phương pháp làm việc của Hải quan. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng mặc dù Hiệp định thuận lợi hoá thương mại của WTO chưa ra đời nhưng hiện nay nhiều cơ quan Hải quan đã và đang thực hiện các đề xuất thệ hệ thứ 3 của WTO thông qua việc thực hiện các văn kiện của WCO (chủ yếu là Công ước Kyoto sửa đổi). 

Phương Liên - Vụ HTQT [Website Tổng cục HQ]

Đọc thêm khác:

Tìm kiếm : - -

Tin Hải quan Tp. Cần Thơ

Thông báo tổ chức Hội nghị triển khai văn bản mới và đối thoại doanh nghiệp năm 2018

Thông báo kết quả lựa chọn thầu cung cấp trang phục chữa cháy

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua máy móc, thiết bị văn phòng

TB: Kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ mua bảo hiểm xe ô tô 65A.00127

TB: Kết quả lựa chọn thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm ca nô HQ31-01-02

Tin mới cập nhật

Giải đáp trực tuyến về những điểm mới tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC

Những nội sung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hàng hóa quá cảnh, trung chuyển tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

10 Danh mục thuốc xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa

Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946-22/5/2018)

Phiếu thăm dò

Bạn đánh giá thủ tục Hải quan Cần Thơ như thế nào ?

   Rất tốt và tiện lợi
   Chưa thực sự tốt
   Chưa đạt yêu cầu
   Tạm được
   Còn yếu kém
   Ý kiến khác
Lượt truy cập: : 2.299.397
Trực tuyến: : 56
Hôm qua: : 447
Hôm nay: : 200

Bảng tỷ giá XNK

Tỷ giá USD:18-06-2018

USD

22.775,00VNĐ

Nguồn: NH Ngoại thương VN
Các tỷ giá khác áp dụng
(Từ: 18-06-2018 đến: 24-06-2018)

EUR

26.814,55VNĐ

JPY

205,79VNĐ

GBP

30.413,90VNĐ

CHF

23.039,56VNĐ

AUD

17.127,93VNĐ

CAD

17.484,83VNĐ

SEK

2.617,78VNĐ

NOK

2.805,78VNĐ

DKK

3.561,04VNĐ

RUB

364,90VNĐ

HKD

2.884,97VNĐ

SGD

16.988,59VNĐ

MYR

5.688,76VNĐ

THB

695,27VNĐ

INR

336,01VNĐ

CNY

3.530,98VNĐ

KRW

20,46VNĐ

Văn bản mới cập nhật

+Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản

----------------------------

+Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

----------------------------

+Quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

----------------------------

+Thông tư Ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018

----------------------------

+Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

----------------------------

+Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá

 
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Giấy phép: 146GP-TTĐT, Cấp ngày 20/10/2009
Chịu trách nhiệm biên tập: Phó Cục trưởng Trần Thanh Lương
Trụ sở: 18 Lê Hồng Phong Quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. - Email: hqcantho@customs.gov.vn

Ghi rõ nguồn WWW.HAIQUANCANTHO.GOV.VN khi phát hành lại thông tin trên website này