Hôm nay: 20/02/2018

Cục Hải quan TP.Cần Thơ tập trung toàn lực thực hiện triển khai thành công hệ thống VNACCS

 
 

Hội nhập || Hội nhập WTO

Vài nét về Tiểu ban thủ tục Hải quan APEC
Cập nhật : 09:07:00 31-10-2009

Tiểu ban thủ tục Hải quan APEC (SCCP) được thành lập năm 1994 với các mục tiêu chính là đơn giản hoá và hài hoà hoá các thủ tục hải quan trong khu vực, đảm bảo cho thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ được lưu thông hiệu quả và an toàn, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát biên giới của các cơ quan Hải quan trong khu vực.

SCCP hoạt động trên những nguyên tắc cơ bản sau:  

·         Thuận lợi: Trong khi phải đảm bảo công tác thực thi pháp luật về hải quan, Hải quan các nền kinh tế APEC cũng phải đẩy mạnh cải tiến các quy trình, thủ tục thông quan.

·         Trách nhiệm: các cơ quan Hải quan phải có trách nhiệm với bất cứ hành động nào thông qua quá trình rà soát, đánh giá một cách minh bạch và dễ tiếp cận  

·         Nhất quán: luật hải quan, các quy định, hướng dẫn hành chính và các thủ tục phải được áp dụng thống nhất trong mỗi nền kinh tế. 

·         Minh bạch: luật hải quan, các quy định, hướng dẫn hành chính và các thủ tục phải được công bố một cách nhanh chóng và dễ tiếp cận  

·         Đơn giản: luật hải quan, các quy định, hướng dẫn hành chính và các thủ tục phải được đơn giản hoá ở mức độ cao nhất để đẩy nhanh thông quan hàng hoá mà không có bất cứ trở ngại nào.


Thành tựu đạt được

Một cửa:

Năm 2007, SCCP đã thông qua Báo cáo xây dựng Một cửa và Kế hoạch Chiến lược Một cửa trong APEC. Báo cáo mang lại bức tranh toàn cảnh về môi trường pháp lý và các hoạt động liên quan đến Một cửa trong khu vực, trong khi Kế hoạch chiến lược tạo ra khuôn khổ xây dựng các hệ thống Một cửa trong APEC.

Kế hoạch bao gồm 6 khuyến nghị hỗ trợ các nền kinh tế thành viên và đưa ra cơ chế để các thành viên APEC phối hợp, làm việc và thống nhất trên nhiều vấn đề.  Các khuyến nghị bao gồm:

  1. SCCP thiết lập một nhóm làm việc về Một cửa trong APEC. Nhóm làm việc sẽ kết nối nỗ lực của khu vực tư, khu vực công và các tổ chức quốc tế. 
  2. Các nền kinh tế APEC cần thông qua định nghĩa về Một cửa do Trung tâm Thuận lợi hoá Thương mại và Thương mại điện tử của Liên Hiệp quốc (UN/CEFACT) đưa ra.
  3. Định nghĩa được đưa vào Khuyến nghi số 33 UN/CEFACT: “ Một cửa là hệ thống cho phép các bên có liên quan đến thương mại và vận tải nộp các chứng từ và thông tin chuẩn qua một điểm nhập dữ liệu duy nhất để hoàn thành tất cả các yêu cầu pháp lý về xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh. Nếu thông tin dưới dạng điện tử thì các thành phần dữ liệu chỉ phải nộp một lần
  4. Các nền kinh tế APEC nên sử dụng các công cụ và chuẩn mực đã được công nhận quốc tế để thiết kế Một cửa
  5. SCCP thiết lập một kho thông tin dữ liệu liên quan đến các sáng kiến về Một cửa trong thuận lợi hóa thương mại và an ninh dây chuyền cung ứng
  6. SCCP xác định và điều phối các hoạt động xây dựng năng lực có liên quan đến Một cửa. SCCP chuẩn bị lộ trình và kế hoạch thực hiện để đạt được tầm nhìn Một cửa

Nhóm làm việc về Một cửa đã thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở cả 6 khuyến nghị nói trên trong hai năm 2008 và 2009.
Tại Hội nghị lần thứ 2 của SCCP tại Singapore vào tháng 8/2009,  Nhóm làm việc đã thông qua Hướng dẫn thực hiện Một cửa, đáp lại Khuyến nghị số 6 với sự hỗ trợ của cả khu vực công và khu vực tư. Mục đích của Hướng dẫn là liệt kê một danh mục đầy đủ về các cấu phần liên quan đến Một cửa, cung cấp thông tin, kết nối các chuẩn mực, thúc đẩy hiểu biết chung về Một cửa trong thương mại quốc tế. Các nền kinh tế sử dụng Hướng dẫn này sẽ giảm được thời gian và công sức nghiên cứu trong giai đoạn thiết kế và thực hiện Một cửa.


Kế hoạch hành động về thuận lợi hoá thương mại:

Kể từ khi được thành lập năm 1989, APEC đã trở thành diễn đàn của nhiều nỗ lực quốc tế trong tạo thuận lợi cho thương mại. Diễn đàn đã nhận diện ra được những trở ngại, rào cản cho thương mại và đề xuất được các biện pháp khắc phục những trở ngại đó. Hỗ trợ cho những thành viên đang phát triển là một nhiệm vụ quan trọng của diễn đàn.

SCCP đóng vai trò quan trọng trong Kế hoạch hành động thuận lợi hoá thương mại (TFAP) đã được APEC thông qua năm 2002. Mục tiêu giảm bớt 5% chi phí giao dịch thương mại trong toàn khu vực của TFAP từ năm 2002 đến năm 2006 đã được thực hiện. 

TFAP 2 được thông qua năm 2007 và hiện đang được các nền kinh tế thành viên triển khai. Mục tiêu của TFAP2 là tiếp tục giảm 5% chi phí giao dịch thương mại trong giai đoạn 2007 – 2010. SCCP hiện nay đang thực hiện nhiệm vụ này với sự góp sức của Uỷ ban Thương mại và Đầu tư (CTI) và các diễn đàn khác như Tiểu ban về Tiêu chuẩn và Chỉ số thực hiện (SCSC); Nhóm Kinh doanh linh hoạt (BMG) và Nhóm chỉ đạo Thương mại điện tử (ECSG).


Kế hoạch hành động tập thể  

Kế hoạch hành động tập thể (CAP) là một loạt hành động tập thể được vạch ra để các nền kinh tế APEC thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại và đầu tư. Kế hoạch được CTI và SCCP thảo luận và xây dựng, sau đó đệ trình lên các Bộ trưởng APEC.

SCCP chịu trách nhiệm thực hiện 16 nội dung trong CAP, trong đó có “Khảo sát giải phóng hàng” và “ Thực hiện Khung của APEC dựa trên Khung tiêu chuẩn về Đảm bảo an ninh và Tạo thuận lợi cho Thương mại toàn cầu”.  12 trong 16 nội dung đã được hoàn thành. 4 nội dung còn lại đang trong giai đoạn 3 là giai đoạn một số nền kinh tế cần có sự hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện. Tình hình thực hiện CAP của các nền kinh tế thành viên đã được báo cáo tại SCCP2.


Các hoạt động hiện nay

Doanh nghiệp được ưu tiên (AEO)

Tại Hội nghị tháng 8 vừa qua, SCCP đã nhất trí thành lập Nhóm AEO. Nhóm sẽ chuẩn bị một kế hoạch làm việc để giải quyết những khó khăn , vướng mắc của các nền kinh tế thành viên trong quá trình thực hiện các chương trình AEO với mục tiêu giảm thiểu các chi phí hoạt động cho doanh nghiệp trong khu vực.

Đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp

Năm nay, như thường lệ SCCP đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp (ACBD) tại Singapore vào ngày 01 tháng 8. Mục tiêu của ACBD là tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp.

Đối thoại năm 2009 tập trung vào : Tăng cường áp dụng IT để thuận lợi hoá thương mại khu vực; Đảm bảo an ninh và tạo thuận lợi cho dây chuyền cung ứng Châu Á – Thái Bình Dương và Mối quan hệ Mở - Minh bạch giữa Hải quan và Doanh nghiệp.

Thuận lợi hoá thương mại

Phối hợp với Bộ phận Hỗ trợ chính sách APEC, SCCP hiện đang nghiên cứu các chỉ số thực hiện để đánh giá những đóng góp của các nền kinh tế thành viên đối với TFAP. 

Phương Liên - Vụ HTQT [Website Tổng cục HQ]

Đọc thêm khác:

Tìm kiếm : - -

Tin Hải quan Tp. Cần Thơ

Đoàn Thanh niên Cục Hải quan TP. Cần Thơ tổ chức Chương trình công tác xã hội “Xuân yêu thương năm 2018”

Đảng bộ Cục Hải quan TP. Cần Thơ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Đảng ủy Cục Hải quan TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị đảng viên lần II năm 2017 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cục Hải quan TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Tin mới cập nhật

THÔNG BÁO Tổ chức buổi giải đáp trực tuyến

THÔNG BÁO Kiểm thử Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến phiên bản 2017

T/B: Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC

T/B: Lùi thời gian tổ chức giao lưu trực tuyến

Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Đảng viên lần I năm 2016 và Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

Đồng chí Trần Quốc Trung được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công

Công bố 13 Luật, Pháp lệnh và Nghị quyết

Lương hơn 14 triệu, bộ trưởng sống bằng gì?

Bác Hồ: Thấu hiểu cả đối thủ để thêm bạn bớt thù

Giao lưu trực tuyến: Giải đáp thủ tục hải quan về xuất nhập cảnh

Năm 2015 phải có chuyển biến thực sự trong cải cách TTHC

Phiếu thăm dò

Bạn đánh giá thủ tục Hải quan Cần Thơ như thế nào ?

   Rất tốt và tiện lợi
   Chưa thực sự tốt
   Chưa đạt yêu cầu
   Tạm được
   Còn yếu kém
   Ý kiến khác
Lượt truy cập: : 2.234.726
Trực tuyến: : 15
Hôm qua: : 89
Hôm nay: : 317

Bảng tỷ giá XNK

Tỷ giá USD:12-02-2018

USD

22.650,00VNĐ

Nguồn: NH Ngoại thương VN
Các tỷ giá khác áp dụng
(Từ: 12-02-2018 đến: 18-02-2018)

EUR

27.719,97VNĐ

JPY

206,65VNĐ

GBP

31.365,08VNĐ

CHF

23.912,33VNĐ

AUD

17.665,44VNĐ

CAD

17.949,96VNĐ

SEK

2.774,58VNĐ

NOK

2.826,23VNĐ

DKK

3.684,08VNĐ

RUB

392,14VNĐ

HKD

2.880,20VNĐ

SGD

17.033,21VNĐ

MYR

5.747,01VNĐ

THB

701,72VNĐ

INR

352,10VNĐ

KRW

20,23VNĐ

Văn bản mới cập nhật

+Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

----------------------------

+Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022.

----------------------------

+Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022

----------------------------

+Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022

----------------------------

+Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023

----------------------------

+Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018 - 2022

 
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Giấy phép: 146GP-TTĐT, Cấp ngày 20/10/2009
Chịu trách nhiệm biên tập: Phó Cục trưởng Trần Thanh Lương
Trụ sở: 18 Lê Hồng Phong Quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ. - Email: hqcantho@customs.gov.vn

Ghi rõ nguồn WWW.HAIQUANCANTHO.GOV.VN khi phát hành lại thông tin trên website này