CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 
Hôm nay: 26/01/2021

Công chức Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chung sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 
 

Tin tức || Tin HQ Cần Thơ

Đảng bộ Cục Hải quan TP. Cần Thơ tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật : 15:21:02 29-05-2020

 Ngày 28 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã tổ chức phiên chính thức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025, đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hoài Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng TP. Cần Thơ.

Đảng bộ Cục Hải quan TP. Cần Thơ hiện có 11 Chi bộ trực thuộc với tổng số 124 đảng viên, trong đó đảng viên dự bị là 04 đồng chí, đảng viên nữ 42 đồng chí. Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra, nổi bật trên một số mặt công tác như: Công tác chính trị, tư tưởng được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thường xuyên quan tâm tuyên truyền, lãnh đạo đảng viên, công chức, người lao động nâng cao nhận thức, lập trường chính trị, cảnh giác cách mạng trước những âm mưu “diễn biến hòa bình”, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Đảng ủy đã ban hành kịp thời Nghị quyết tăng cường lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong đảng viên, quần chúng giai đoạn 2018-2020. Quán triệt, triển khai học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối đến đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Quy định số 14-QĐ/TU ngày 07/11/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ về trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, Quy định số 03-QĐ/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”...

Về công tác tổ chức cán bộ và đảng viên trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 01 Chi bộ trực thuộc, kết nạp mới 24 đảng viên đạt 171,42% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đảng ủy đã phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị Quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả đã tinh giảm 01 đơn vị cấp Phòng, sắp xếp từ 16 Tổ, Đội thuộc Chi cục và tương đương xuống còn 03 Đội thuộc Chị cục.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được triển khai nghiêm túc, Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định của Đảng, tổ chức các đợt giám sát, kiểm tra chuyên đề về thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định về tổ chức sinh hoạt Chi bộ, công tác quản lý hồ sơ đảng viên, về đảng viên giữ mối liên hệ với Chi ủy nơi cư trú... Từng Chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát trong Chi bộ. Trong nhiệm kỳ đã xử lý kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức cảnh cáo, do có vi phạm những điều đảng viên không được làm; xóa tên 01 đảng viên do không tham gia sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí hơn 03 tháng liên tục theo quy định.

Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Cục lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nổi bật là công tác thu NSNN năm 2015, 2017, 2018, 2019 đều hoàn thành vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao. Giải quyết thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu nhanh chóng, kịp thời với lượng tờ khai hải quan luôn tăng qua mỗi năm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, triển khai áp dụng các chương trình, hệ thống mới như: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (HQ36a), chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM), triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN...

Tại Đại hội, các đại biểu nhất trí cao với đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua của Ban Chấp hành Đảng bộ, thống nhất với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Đại hội xác định khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hải quan; triển khai thực hiện tốt Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn; đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Đồng chí Trần Hoài Thu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng TP. Cần Thơ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Hiền.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Hoài Thu, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP. Cần Thơ, ghi nhận, biểu dương nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới 2020-2025 Đảng bộ Cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi khâu đột phá và Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Đại hội. Ảnh: Văn Hiền.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã thống nhất bầu chọn 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu chọn 03 đồng chí vào Ban Thường vụ, 03 đồng chí vào Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối quan dân chính Đảng TP. Cần Thơ gồm 04 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Vũ – Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Ngọc Khoa – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tây Đô trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy.

Ong Văn Hiền

Đọc thêm khác:

Tìm kiếm : - -

Tin Hải quan Tp. Cần Thơ

Cục Hải quan TP. Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tổng cục Hải quan bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan TP. Cần Thơ

Công Đoàn Cục Hải quan TP. Cần Thơ phối hơp với Công ty phát triển Công nghệ Thái Sơn tổ chức chương trình Tết sẻ chia 2021

Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Tổng cục Hải quan tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ

Tin mới cập nhật

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Triển khai Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan phiên bản mới

Nâng cao chất lượng công tác CCHC và KSTTHC tại các đơn vị tài chính tỉnh Cần Thơ

Hải quan Cần Thơ phấn đấu thu đạt ngân sách trong điều kiện khó khăn

Nộp thuế điện tử 24/7: 06 Ngân hàng triển khai Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu thuế

Một số điểm mới nổi bật của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thông báo tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về Hải quan

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai

Thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT ngành Hải quan

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN

TCHQ hướng dẫn DN về nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Những nội sung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hàng hóa quá cảnh, trung chuyển tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

Phiếu thăm dò

Bạn đánh giá thủ tục Hải quan Cần Thơ như thế nào ?

   Rất tốt và tiện lợi
   Chưa thực sự tốt
   Chưa đạt yêu cầu
   Tạm được
   Còn yếu kém
   Ý kiến khác
Lượt truy cập: : 2.943.134
Trực tuyến: : 15
Hôm qua: : 397
Hôm nay: : 346

Bảng tỷ giá XNK

Tỷ giá USD:25-01-2021

USD

22.985,00VNĐ

Nguồn: NH Ngoại thương VN
Các tỷ giá khác áp dụng
(Từ: 25-01-2021 đến: 31-01-2021)

EUR

27.364,89VNĐ

JPY

218,14VNĐ

GBP

31.027,46VNĐ

CHF

25.532,94VNĐ

AUD

17.601,16VNĐ

CAD

17.993,99VNĐ

SEK

2.710,61VNĐ

NOK

2.666,81VNĐ

DKK

3.688,09VNĐ

RUB

314,29VNĐ

HKD

2.930,91VNĐ

SGD

17.140,11VNĐ

MYR

5.651,41VNĐ

THB

756,34VNĐ

INR

315,61VNĐ

CNY

3.531,58VNĐ

KRW

20,16VNĐ

Văn bản mới cập nhật

+Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

----------------------------

+Thành lập Tổ hỗ trợ triển khai Hệ thống miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử của Cục Hải quan TP. Cần Thơ

----------------------------

+Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

----------------------------

+Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

----------------------------

+Tài liệu Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2020

----------------------------

+Triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới "Phê duyệt đề nghị chuyển tải, lưu kho, chia tách, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải, đóng chung container"

 
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Giấy phép: 146GP-TTĐT, Cấp ngày 20/10/2009
Chịu trách nhiệm biên tập: Phó Cục trưởng Trần Thanh Lương
Trụ sở: Số 69 đường Võ Văn Kiệt, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ - Email: hqcantho@customs.gov.vn

Ghi rõ nguồn WWW.HAIQUANCANTHO.GOV.VN khi phát hành lại thông tin trên website này